Magyar English Deutsch Espanol(Spanish Formal International) French (Fr) Italiano Slovenčina Română Russian (CIS) Japanese

Lobster Tools

Lobster Tools

Japonská firma Lobster je svetoznámy ako výrobca vysokokvalitných nástrojov.  Kvalitu vrýrobkov zaručuje norma ISO 9001, ktorá spĺňa najvyššie medzinárodné štandardy. Meno Lobster vzal v roku 1923, a v roku 1992 premenovaly na LOBTEX CO. Dostupné produkty zahŕňajú celý rad nitovacieho náradia, ktorý vyrábajú so 100 ročnou skúsenosťou. Vyvíjajú svoje nástroje tak, aby vyriešili ergonomické problémy, boli mechanicky presné a dlhoživotné, a tak zvýšiť prodiktivitu.