Magyar English Deutsch Espanol(Spanish Formal International) French (Fr) Italiano Slovenčina Română Russian (CIS) Japanese

Abeba

Abeba

Dnes  Abeba  je  jedným  z najväčších a najmodernejších    podnikov , vyrábajúcich obuv  priemyselnej kvality  v Európe. Od  1.7.2007  je  súčasťou  poľského koncernu  PROTEKTOR a.s.  so  sídlom vo  Varšave.
Abeba  je  pripravená  na  bezozbytkové  vyhovenie  nárokom  svojich  odberateľov.   Tomuto  účelu sú  k dispozícii   okrem  skladovej  základne v St. Ingberte aj kapacity dcérskeho podniku  ABEBA  France sarl, ďalej  moldavského  a poľského  závodu. Pre  Abeba  je  povinnosťou  vyrábať  moderné a kvalitné,  medzinárodným normám  bezozbytku  vyhovujúce i na reakciách  klientely  zakladajúce  obuvy.
K obuvám  Abeby  sa  možno  dostať  výlučne  iba v odborných  obchodných  jednotkách a tiež  - aj s technickým  personálom  disponujúcich-  špeciálnych  obchodoch,  po  celom  svete vo viac ako  dvoch tisícoch  miestach.