Magyar English Deutsch Espanol(Spanish Formal International) French (Fr) Italiano Slovenčina Română Russian (CIS) Japanese

Bimos

Bimos

Firma  Bimos  zohráva  vedúcu  rolu  vo výrobe  firemných stoličiek. Už  dlhé  desaťročia  ponúka  riešenia  v oblasti pracovných stoličiek  i špeciálnych  nárokov. Ako jedna  značka  firmy  Interstuhl  (špecialista  na  kancelárske  stoličky) , disponuje  Bimos s viac než  40-ročnými  vývojovými i výrobnými skúsenosťami  a s výnimočným talentom dokáže kombinovať  tradičné  remeselníctvo  s modernou  technológiou. Napriek  obrovskému  sortimentu  spoločným, určujúcim  cieľom bolo vždy : ponúkať  optimálne  riešenia. Ich  stoličky  bezozvyšku  vyhovejú  tejto požiadavke,  popritom  umožňujú  slobodný  pohyb užívateľom. Sú  pružné, ale  dobre odolajú aj  námahe. Perfektne  sa  prispôsobujú  pracovnému  prostrediu  bez  toho, aby  bol  užívateľ  nútený  sa prispôsobiť  im. Toto  je tá  idea, ktorému podliehajú  snaženia  vývojových  inžinierov firmy.

ESD  stoličky  Bimos-u  zodpovedajú  požiadavkám  medzinárodnej  normy  EN IEC 61340-5-1,  pokiaľ  sú  používané  v rámci EPA ( ESD ochrannej zóny). Vďaka  starostlivého  výberu  použitého  materiálu  a aplikovanej  technológie, stoličky  Bimos-u  spoľahlivo zabraňujú  vzniku  elektrostatického  výboja. Popritom  stoličky  boli  vyslovene  tvarované takým  spôsobom, aby hneď odviedli vznikajúci náboj  u pracovníkov. Stoličky  Bimos-u  zabezpečujú kompletný ochranný  systém pre  používateľa.