Magyar English Deutsch Espanol(Spanish Formal International) French (Fr) Italiano Slovenčina Română Russian (CIS) Japanese

Eurostat

Eurostat

Na začiatku  80-ých rokov, kedy  ESD ochrana  ešte  patrila  k zvláštnym  vedám,  Eurostat  už  vlastnými  výrobkami bojoval  proti  poškodeniam z ESD. Nadnes  Eurostat  zastáva  vedúcu pozíciu na trhu  vo výskume a distribúcii  ESD ochranných  prostriedkov. Vedno  s centrom vo Francúzsku, fa  funguje  na  viac než  5000 m2-om  areáli. Ďalšie  zastúpenia  má v Holandsku,  Švédsku a v Spojenom  Kráľovstve, naviac  disponuje  s rozšírenou  distribučnou sieťou v celej Európe.