Magyar English Deutsch Espanol(Spanish Formal International) French (Fr) Italiano Slovenčina Română Russian (CIS) Japanese

Hans Kolb

Hans Kolb

Úspech  firmy  KB  sa  datuje  od  r. 1933,  keď  majiteľ firmy  Hans  Kolb  založil  svoju   prvú  továreň.  Odvtedy  zo skupiny  podnikov  HANS  KOLB  vyrástla  medzinárodná  firma. Hlavným  profilom  firmy  je vývoj  a výroba  obalových  materiálov, baliacej  techniky, špeciálnych  produktov  a výrobkov   z vlnitej  kartonáže.  Veľkou  výhodou  firmy je, že dokáže pružne  a rýchlo sa  prispôsobiť  stále  sa  meniacim  nárokom  trhu.