Magyar English Deutsch Espanol(Spanish Formal International) French (Fr) Italiano Slovenčina Română Russian (CIS) Japanese

Protektive Pack

Protektive Pack

Základnou požiadavkou  každého  dôsledne  vypracovaného  ESD ochranného programu je,  aby  výrobok bol počas  celej svojej  životnosti  chránený  voči  škodlivým ESD účinkom. Počnúc dodávateľmi súčiastok, v plnom rozsahu  celého  výrobného cyklu,  vrátane  fáz  skúšok a testov,  skladovania, prepravy, vysadenia a užívania produktu, údržby a opráv.
Protektive  Pack  ponúka  široký  výber riešení v oblasti  pohybu a balenia  materiálov  proti  nežiaducim  ESD , ako aj fyzickým poškodeniam.  Ochrannými  opatreniami proti ESD  možno  dosahovať  značné  úspory  v znižovaní  poruchovosti, ale ozajstné  úspory  sa  dajú  dosiahnuť  odstránením  takých  latentných  porúch, ktorých  prítomnosť  bežnými  prevádzkovými  kontrolami  nemožno  zistiť. Používaním  produktov  Produktive  Pack  možno  dosiahnuť  zlepšenia  nielen  v oblasti kvality a produktivity, ale aj v spokojnosti zákazníkov.