Magyar English Deutsch Espanol(Spanish Formal International) French (Fr) Italiano Slovenčina Română Russian (CIS) Japanese

Robusta

Robusta

V r. 2000  založený  Calzados  Robusta SL  už  v predstihu  vynikal  výbornými  výrobkami  v oblasti  výroby  bezpečnostných  a priemyselných  obuvov.
Firma  nachádzajúca sa  v meste  La Rioja v severnom  Španielsku  sa  sústavne  vyvíja,  s viac než  300 druhmi  výrobkov  ponúka  riešenia  v skoro  každej  oblasti  priemyslu.  Vyvíjajú  a vyrábajú  obuvy  medzi  inými pre  elektronický-, strojárenský-, potravinársky-  a farmaceutský  priemysel, ako aj  pre  sektor  lesníctva,  zdravotníctva  a bezpečnosti.
Tento  rozvoj  je  výsledkom  jedinečne  dobrých  konexií, ktoré  Robusta  vytvorila  medzi  vlastnou  obchodnou  politikou  a klienturou.  Základom všetkého  je  starostlivá, sústavná podpora  stránok, striktné  štandardy výroby  a kvality,  ako aj  na telo šité  riešenia  podľa  gustu  zákazníkov. Spätná  väzba  na  odberateľov  bola  vždy  dôležitá  pre  Robustu,  predsa  opierajúc  sa  o  tieto  informácie  sa  dajú  vypracovať  také  budúce  riešenia, ktoré  garantujú  odberateľskú  spokojnosť.