Magyar English Deutsch Espanol(Spanish Formal International) French (Fr) Italiano Slovenčina Română Russian (CIS) Japanese

Statech

Statech

StaTech Systems Ltd. (STS) je  už  skoro 20 rokov   v službách  ESD ochrany. Dva  úseky  sa  zaoberajú s úplne  odlišnými  úlohami. Úlohou  jednej časti  je  výlučne  obchod, distribúcia produktov  ESD ochrany,  kým  druhý – aj medzinárodnou akreditáciou  disponujúci – úsek StaTech Systems AG  Angineering + Colsultancy  ponúka  svoje  odborné služby,  ako  ESD audit, kvalifikácia  výrobkov, odborná  výchova, prístrojové meracie  služby. Odborne  zdatní pracovníci  s viacročnými  vedomosťami a skúsenosťami  sú k službám v každý deň  týždňa.