Magyar English Deutsch Espanol(Spanish Formal International) French (Fr) Italiano Slovenčina Română Russian (CIS) Japanese

Ströbel

Ströbel

Firma  Strőbel  je  stredne  veľký rodinný podnik  od  r. 1978.
Počiatku kládli  dôraz  na  obchod  s príslušenstvom  k obalovej technike  a  so  špeciálnymi výrobkami z  papiera. Vďaka  investíciam  do strojového  parku sa  dnes  hlavný  dôraz  kladie  na  výrobu  vlastných  produktov.
Tieto  pokrývajú  predovšetkým  nasledovné  oblasti : balenia  šetriace  životné  prostredie a koróziu, parebrániace  tašky  a  fólie  a ESD- ochranné  obaly, používané  v elektrotechnickom  priemysle. Výroba  prebieha  vo  vlastných  priestoroch,  vlastnými strojmi,  vyhovujúc  nárokom  odberateľov a šitím  na  vlastnú  mieru. Strőbel  vyrába  aj na  sklad,  čím  zabezpečuje  prioritnú  prepravu produktov.