Magyar English Deutsch Espanol(Spanish Formal International) French (Fr) Italiano Slovenčina Română Russian (CIS) Japanese

Vermason

Vermason

Firma  Vermason  bola  založená  v r.1979  v Spojenom  Kráľovstve ( VB) v Letchworth-e. Hlavným  profilom firmy  je  výroba  ESD  prostriedkov  a produktov  a ich  vývoj. V apr.2007  firma  Desco  Industries , sídliaci  v kalifornskom  Chino, získala  100% -ný  majetkový podiel  v podniku,  a tak  Vermason  sa  stal  súčasťou  tohto  koncernu.
Vermason  je  hrdý  na  získané  technické  vedomosti, pomocou  ktorých  vyvíjajú stále  nové a novšie  ESD  ochranné  prostriedky  a následne  zavádzajú  na trh.