Magyar English Deutsch Espanol(Spanish Formal International) French (Fr) Italiano Slovenčina Română Russian (CIS) Japanese

VIKING

VIKING

DIPAUL   disponuje s  viac ako  20- ročnou  významnou  praxou  v elektronickom a  polovodičovom  priemysle.  Sledujúc  nároky  a  požiadavky   klientov,  DIPAUL  zahájil  vlastnú  výrobu  pod značkou  VIKING.  Základňa  VIKING-u  sa  nachádza  v  Petrohrade.
DIPAUL  sústavne  sleduje  výrobné procesy  a  kvalitu  v každej  fáze  výroby   s  prihliadnutím  na  požiadavky  osvedčenia  ISO 9001:2008.  Počas  výroby  antistatických  nábytkov  prísne  dodržiavajú  normu  IEC 61340.