Magyar English Deutsch Espanol(Spanish Formal International) French (Fr) Italiano Slovenčina Română Russian (CIS) Japanese

Priemyselná čistiaca technika

Dnešnej modernej výrobnej technológie  je neoddeliteľnou súčasťou skladovanie, manipulácia a efektívnejšie skladovacie procesy. K tomu je základné nájsť najoptimálnejšie produkty, úhladom na očakávany zisk. Naša firmy ponúka pre zákazníkom široký sortiment skladovacých komponentov.

Kontakt Chemie

Kontakt Chemie

Široký sortiment

KONTAKTNÁ CHÉMIE produktová rada ponúka správny produkt pre všetky potreby elektronického priemyslu. Pravidelným používaním sa zvyšuje životnosť elektrických, elektronických dielov a súčiastok odďaľujú sa servisné intervaly a znižujú sa náklady na údržbu a nákladné prestoje.

Technické čistenie

Ak v dôsledku korózie došlo k prerušeniu spoja alebo v dôsledku silnéhoznečistenia plošných spojov na elektronických súčiastkach KONTAKTNÁ CHÉMIA čistiace spreje rýchlo a v krátkom čase dokážu obnoviťvodivosť.

Údržba a zabezpečenie kvality

KONTAKTNÁ CHÉMIA ponúka také produkty, ktoré sú špeciálne vyvinuté na údržbu a opravu elektronických a elektrických zariadení , v záujme bezvadnej a dlhodobej funkčnosti.

Spoľahlivá a dlhodobá ochrana

Vlhkosť je najhorším nepriateľom všetkých elektrických zariadení, a najmä ich kontaktov. Kvalitné výrobky KONTAKTNEJ CHÉMIE sú odolné a poskytujúúčinnú ochranu proti korózii vo všetkých formách, udržiavajú kvalitnú a spoľahlivú elektrickú prevádzku, a to aj za nepriaznivých, výslovne korozívnych podmienkach okolitého prostredia.

Špeciálne použitie

Aerosóly KONTAKTNEJ CHÉMIE poskytujú efektívnu ochranu pri vysokej dielektrickej pevnosti, pri zachovaní čistoty povrchov všetkých kovových aj plastových súčiastok, plošných spojov, v záujme zachovania funkčnosti.

SMT-Surclean

SMT-Surclean

Surclean   Elektronic   Production   Materials  je   hlavnou   divíziou   anglickej   Surface   Mount   Technology  Ltd.,  vyrábajúca    prostriedky  bežnej   spotreby.    Hlavným  profilom   SMT  je  výroba   reflow   systémov.  Firmu   Surclean  založili  pred   siedmym  rokom  ,  výslovne   za  účelom   obsluhy -  vyhovenia  nárokom   zákazníkov  SMT.  V priebehu  dvoch   rokov  po  založení   sa  stala   Surclean  významným   výrobcom   a zahájila  vývoj  vlastných   produktov.  Vďaka   rýchlemu  rozvoju   dnes  70%  obratu  skupiny  zabezpečuje  Surclean.  Tak  rozvoj   ako  aj  výrobu  zabezpečujú   vo  vlastnej  réžii. Sami   produkujú  aj  základné  suroviny,  nepotrebujú  dodávateľov.
Surclean   vybudoval   kompletné   výrobné  kapacity, ako aj  kvalifikačné  hodnotiace   laboratóriá,  partia  odborníkov  je  pripravená  kedykoľvek  pomáhať  pri  výbere  vyhovujúcich  produktov  a pri  ich  správnej  aplikácii.

Due-Ci Electronic

Due-Ci Electronic

Due-Ci Electronic je telianská firma, ktorá už od roku 1966 vyrábá a predáva čistiace chemikálie pre elektroniku, telekomunikáciu a informatiku. Od roku 1993 aj exportujú svoje výrobky v celom svete.

Chemtronics

Chemtronics

Chemotronics  vznikol  v  r. 1958  a  odvtedy  obsadzuje  vedúce  pozície  vo výrobe nástrojov   a  chemikálií,  potrebných  pri  opravárenských  a  údržbárskych činnostiach.  V  neustále  sa  rozširujúcej  ponuke  možno  nájsť  rôzne rozpúšťadlá,  tampóny,  utierky  pre  elektronický  a  telekomunikačný  priemysel.

Techspray

Techspray

Od  60 - ych  rokoch  min.st.  fungujúca  firma  sa  od  začiatku    špecializovala  na výrobu  kvalitných  čistiacich  prostriedkov,  poťahov (poterov)   a  ďalších  chemických materiálov,  ktorých  poslaním  je  všeobecné  zvyšovanie  účinnosti,  bezpečnosti  a výkonnosti.  Výrobky  Techspray  Renew  ponúkajú  prírodu  chrániace (zelené) riešenia  pre  elektronický  priemysel.