Magyar English Deutsch Espanol(Spanish Formal International) French (Fr) Italiano Slovenčina Română Russian (CIS) Japanese

EREM

EREM

Do  kvality  a  výkonnosti   precíznych  náradí  Erem-u  sa   zlievajú už  viac ako  40 ročné  sústavné  vylepšenia  a  vedomosti.  Pri  vývoji   náradia,  vyhotovených   vo  Švajčiarsku , sú odberateľské  nároky    splnené  využívaním  moderných  výrobných  technologií.
Erem  je  inšpirovaný  vyhovením  neustále sa  meniacim  požiadavkám trhu  v oblasti  letectva  a  vesmírnej  techniky, biologie, lekárskych  doplnkov, výroby  hodín  a  v  telekomunikácií.