Magyar English Deutsch Espanol(Spanish Formal International) French (Fr) Italiano Slovenčina Română Russian (CIS) Japanese

Knipex

Knipex

U Knipex-u   zabezpečenie  kvality  výrobkov   sa  začína   pri  sformovaní  koncepcie  a dizajnu. Východiskovým  bodom  je presná  a komplexná   identifikácia   potrieb  a podmienok  užívania.  Naším  cieľom  je  sústavné  vylepšovanie  funkčnosti,  výkonu  a ergonomických  charakteristík  našich  klieští  a ponuka  najefektívnejšej  možnej alternatívy,  dosažiteľnej  v súčasnosti  na  trhu.