Magyar English Deutsch Espanol(Spanish Formal International) French (Fr) Italiano Slovenčina Română Russian (CIS) Japanese

Neiskriace náradia

Neiskriace  náradia

Neiskriace  náradia   Carltsoe  Safety  Tools  používajú  na  celom  svete  na  miestach  s  nebezpečím  ohňa ,  resp. výbuchu   a  tiež  na  miestach,  kde  je  záujem  o  neiskriace-  a nemagnetizovateľné  náradia,  alebo  o  náradia  odolné  proti  korózii. Charakteristicé  užívateľské  oblasti  napr.  montáž  plynovodov, tankery prevážajúce  olej,  plynové  závody,  rafinérie, petrochemické  závody,  výroba  lietadiel, výroba  strelných  zbraní a munície, - farbiva  a lakov  a p.,  náradia : vidlicové a i. kľúče,  skrutkovače,  kliešte,  kladivá,  sekáče, dláty...