Magyar English Deutsch Espanol(Spanish Formal International) French (Fr) Italiano Slovenčina Română Russian (CIS) Japanese

Piergiacomi

Piergiacomi

Piergiacomi  patrí  medzi  vedúcich  na  trhu  výrobcov  ručného  náradia  v oblasti  rezania,  elektronických  súčiastok  a elektrotechniky.  Niet  iného  výrobcu    so  širším   sortimentom  ručného  náradia,  než  je  Piergiacomi : ponúka  viac ako  dvesto  druhov  náradia  rozličného  typu  pre  užívateľov  priemyselnej  elektroniky  na  celom  svete.