Magyar English Deutsch Espanol(Spanish Formal International) French (Fr) Italiano Slovenčina Română Russian (CIS) Japanese

Wire-Wrap

Wire-Wrap

Wire-Wrap, sysém mriežkového spájania , elektrický spojé  sú ohraničané  dvomi mechanickými prvkami: vodič a terminál. Hlavnými prostriedkami pri tomto systéme sú bit a pošva. Pomocou náradia Wrap natočíme vodič na terminál, čím vznikne mechanické napätie medzi hranami terminálu a dotykovou plochou vodiča. Výsledkom tohto mechanického napätia je tzv. studený spoj, ktorý zabezpečí  elektickú vodivosť. Používame tri typy procesov Wiree- Wrap: Modified, Standard a C.S.W kusy.