Magyar English Deutsch Espanol(Spanish Formal International) French (Fr) Italiano Slovenčina Română Russian (CIS) Japanese

Bosch Rexroth

Bosch Rexroth

Firma  Bosch Rexroth AG  je  100%-nou  dcérskou  spoločnosťou  firmy Robert  Bosch GmbH. Nová  firma  vznikla  fúziou  automatizačno-technického obchodného  odvetvia  s Mannesmann Rexroth  AG  dňom 1.5.2001.  Podstatným  komponentom  ponuky  „ Drive  and  Control „  firmy  Bosch  Rexroth  AG  je  profilovaná  stavebná  skriňa,  ktorá  je  na 100%  kompatibilná   s lineárnou  a zásoby -hýbajúcou  technikou,  ako  aj  s produktmi  pneumatiky.  Obrovskou  silou  montážnej  techniky  je  logistika a to,  že  produkty  sú  dosažiteľné  na  celom  svete.  Miestnymi  skladmi  disponujúce  početné  skladišťa   i značkových  obchodníkov  zabezpečuje  vysokovýkonný  centrálny  sklad  v Stuttgarte, aby  mohli  v rámci  dodacích lehôt  obslúžiť  odberateľov  na  celej  zemeguli.