Magyar English Deutsch Espanol(Spanish Formal International) French (Fr) Italiano Slovenčina Română Russian (CIS) Japanese

Fami

Fami

Fami  pôvodne  bol  založený  za  účelom  výroby  špeciálnych  priemyselných  súprav. V uplynulom  období  realizovali  značné  investície  v oblasti  zdrojov  a použitej  energie  v záujme  toho, aby  odborné  znalosti  a stále  intenzívnejšie  styky s odberateľmi  mohli  posunúť na  vyššiu  úroveň,  a tiež aby  skúsenosti  získané  v oblasti  použitých  surovín  mohli  stále  viac  pretaviť   do svojich  akostných  výrobkov.
Fami  je  dnes  najkonsolidovanejším  podnikaním na  výrobnej ploche  skoro  200 tisíc m2, a disponuje  aj  ďalšou  80tis m2- ovou  manipulačnou  plochou,  s počtom  zamestnancov  250 osôb. Centrálne  kancelárie Fami  možno  nájsť  v Nemecku, , Rakúsku , Poľsku, vo Švajčiarsku a v Číne, cez  svoje oficiálne  zastupiteľstvá  pokrýva  celý  európsky, blízko- i ďalekovýchodný  i latinsko-americký  trh.
Každý  rok  zužitkujú  skoro  8 mil. kg železa a ocele,  a taktiež  2,5 mil. kg - ov  umelej  hmoty. Výroba  v plnej  miere prebieha vo vlastných  priestoroch,  jedna divízia však zaoberá  výlučne výrobou výrobkov z umelej  hmoty strekovým  vliatím.