Magyar English Deutsch Espanol(Spanish Formal International) French (Fr) Italiano Slovenčina Română Russian (CIS) Japanese

BOFA

BOFA

BOFA - systémy odsávania splodín
BOFA vyrába na celom svete takéspoľahlivé, bezpečné, pohodlné a efektívne navýrobu, ktoré úplne spĺňajú zdravotné a  bezpečnostné predpisy, normy, často dokonca aj vyššie ako sú od nich požadované.BOFA je celosvetovým lídrom v oblastiachna odsávania dymu a filtračných zariadení. Svoje unikátne odborné znalostivyužíva a zúročujev oblastiachvývoja a výroby moderných riešenív rôznych priemyselných odvetviach .