Magyar English Deutsch Espanol(Spanish Formal International) French (Fr) Italiano Slovenčina Română Russian (CIS) Japanese

Totsupura skrutka

Totsupura je revolučne nová  skrutka, ktorá je kompatibilná s dobre známymi skrutkami Philips, ale  vnútorná štruktúra hlavy skrutiek je odlišná.  Vďaka individuálnym vytvoreniam  hlava  skrutky  má  krútenie  pod  iným  uhlom,  čiže  užšie, čím  sa zabraňuje vyšmyknutiu  skrutkovača a poškodeniu a zničeniu hlavy.
Aplikáciou tejto skrutky  sa  oveľa ľahšie  odstraňujú  chyby pri doťahovaní  a naviac  jej používaním  sa dajú vyrábať produkty  stabilnejšej kvality.  Takto  sa dajú  významne  znižovať škody, ktoré  pochádzajú  predovšetkým  z poškodzovania  skrutiek, ako aj  zo straty času  z ich nahradenia. Možnosti  na  drastické  zníženie  nákladov  sa nemajú  zanedbať.  Ďalej, je dôležité si uvedomiť,  že sa perfektne hodí pre automatizované výrobné systémy, zvyšuje produktivitu a pomáha pri sporení. Okrem  toho  je  efektívna  a šetrná  k životnému prostrediu  a  maximálne  vyhovuje  nárokom  na  uľahčenie  údržby  a na recyklačné  potreby.