Magyar English Deutsch Espanol(Spanish Formal International) French (Fr) Italiano Slovenčina Română Russian (CIS) Japanese

Priemyselné stoličky

Poslaním našej firmy je pokriť celú potrebu zariadení v rámci výrobnej techniky. V rámci uvedeného cieľa v roki 2010 sme rozhodli, že vedla priemyselných  kresiel, snažíme dodávať aj kancelárske kreslá vysokej kvality.  Rozhodnutie bolo jednoznačné, že vyberieme náš aktuálni partner INTERSTUHL ktorý dodáva aj priemyselné kreslá. Tieto riešenia ako v kvalite tiež aj v technologických inováciach vyniká. Naše výrobky ponúkáme s vynikajúcimi záručnými  podmienkami a s vysokou  úroveňou technickej podpory.

Bimos

Bimos

Bimos  zohráva  vedúcu  úlohu  vo  výrobe  firemných  stoličiek.  Už  dlhé  desaťročia  ponúka  riešenia  v oblasti  pracovných  stoličiek  i špeciálnych  nárokov. Ako  jedna  značka  podniku  Interstuhl  (špecialista  na  kancelárske  stoličky ),  disponuje  Bimos  s viac ako  40-ročnými  vývojovými  a výrobnými  skúsenosťami  a s výnimočným  talentom  dokáže  kombinovať  tradičné  remeselníctvo  s modernou  technológiou.  Napriek  obrovskému  sortimentu   spoločným,  určujúcim  cieľom  bolo  vždy :  ponúkať  optimálne  riešenia.
Ich  stoličky  bezo zvyšku  vyhovujú  tejto  požiadavke,  popritom  umožňujú  slobodný  pohyb  užívateľom.  Sú  pružné,  pritom  dobre  namáhatelné.  Perfektne  sa  prispôsobujú  pracovnému  prostrediu  bez  toho,  aby  bol  užívateľ  nútený  prispôsobiť sa  im.  Toto  je  tá  idea,  za  naplnenie  ktorej  inžinieri  Bimos-u  pracujú.

 

Interstuhl

Interstuhl

Interstuhl  je  nezávislá  firma,  jeden  rodinný  podnik,  spravovaný  pôvodnými  majiteľmi. Nadnes  sa  z neho  stal  vedúci  výrobca   kancelárskych  a priemyselných  stoličiek v Nemecku.  Svoju  nezávislosť  môže  ďakovať  úcte  k remeselníckym  tradíciám,  ako  aj  udržiavaniu  osobných  kontaktov  so  zákazníkmi  a obchodnými  partnermi. Fundamentálnou  filozofiou  firmy  je :  pokiaľ  niekto  naozaj  rozumie  stoličkám,  je  zodpovedný  za  používanie  akostných  základných  surovín  a za  bezozbytkové  uspokojenie  odberateľských  nárokov.  Každý  produkt  má  samostatnú  históriu,  ktorou  sa  vedia  užívatelia  dokonale  stotožniť.

Prosedia

Prosedia

Nižšia  spotreba -   hovorí  minister  zdravotníctva.  Menej  práce – hovorí  minister  práce. Menej  luxusu -  hovorí  min.  financií.  Viacej - hovoríme  my!  Akostnejšie  a lepšie  služby  za  rovnaké  peniaze.  Prosedia,  najmladšia  produkčná  rodina  Interstuhl-u  definuje  jednoznačné  očakávanie :  ponúka  všetko,  čo  možno  očakávať  od  dobrej  stoličky,  robí  to  ale  vo  veľmi priaznivej  cene, v príkladnej kvalite  a v rýchlych  dodacích  lehotách. Nie    náhodou  toto  všetko  urobilo  známym a  uznávaným  produkty  Prosedia  po   celom  sveta.  Disponujú  širokou  škálou  produktov,  ktoré  vyhovujú  všetkým  kritériám.  Výkonná  a inovatívna   marketingová  koncepcia  je  to,  čo  napomáha  udržaniu sa  vo vedúcej  pozícii  v súčasných  konkurenčných  pomeroch.