Magyar English Deutsch Espanol(Spanish Formal International) French (Fr) Italiano Slovenčina Română Russian (CIS) Japanese

Mikroskopy

Mikroskopy  sú  nevyhnutné  prístroje  pri  výrobe  dnešnej  elektroniky.  Umožňujú  nájsť  chyby  aj  najmenšej  elektronickej  jednotky. Okrem  hľadaní  chýb  je  mikroskop  použiteľný  aj  pri  analýze  procesov. Modernejšie  verzie  sú  schopné  pomocou  počítača  archivovať  dáta.

Leica

Leica

Leica Microsystems je svetový líder v oblasti výroby mikroskopov a vedeckých prístrojov. Ako rodinný podnik bol založený v devätnástom storočí. Jedinečná história inovácií v podnikoch, prispela k tomu, že spoločnosť v súčasnosti pôsobí vo viac ako 100 krajinách sveta a stala sa nadnárodnou, globálnu spoločnosťou. Dnes Leica Microsystems ako súčasť Danaher  Corporation pôsobí ako akciová spoločnosť v rámci USA.
Vďaka úzkej spolupráci s vedeckou obcou sa vytvorila možnosť, aby sa inovácie stali tradíciou. To je kľúčom k tomu, žeLeica berie do úvahy potrebypoužívateľov a na základe nich vytváraočakávané riešenia. V globálnom meradle, Leica Microsystems má štyri hlavné oddelenia, z ktorých všetky sú v čele svojho segmentu na trhu: Life Science, priemyselné, biologické a chirurgickéoddelenia pre vývoj systémov.

SONY TechnoLOOK

SONY TechnoLOOK

Počas  30  rokov  Sony Manufacturing System sa  snažil  pre  elektronický  priemysel  vytvoriť  také  mikroskopy, ktoré  podporia  rozvoj  tohto  odvetvia. Mikroskopy  firmy  Sony  obstoja  tak  v automobilovom, ako  aj v o farmaceutskom  priemysle.
Hlavným  zámerom je  presné  skúmanie  zdravotno-technických  pomôcok, plošných  spojov,  ďalších  plôch  a mikroprístrojov.  Rôzne  povrchy  vyžadujú  špeciálne  mapovanie. Spomínané  priemyselné  odvetvia  znamenajú  výzvu ,  na  ktorú  odpoveďou  je  optika  s vysokým  rozlíšením,  bleskové možnosti (opcie), skladové  kapacity  obrázkov  a plná  škála  akostných výrobkov  prostredníctvom  video mikroskopov  firmy  Sony TechnoLook.
Firma  ponúka : dnešnej  dobe  zodpovedajúci  „ all-in-one „  dizajn, systém  mikroskopov  s digitálnym  vysokým  rozlíšením , optimalizovaný  na  skúmanie  plošných  spojov  a zdravotno-technických  pomôcok, k následným  prácam  tak isto dáva  obrázky s vysokým  rozlíšením, ktoré  znižujú  únavu  a nepreťažujú  oči. Pomocou  týchto možno  procesy vo  video formáte  zaznamenávať a tiež  v pamäti  aj  uchovávať .